Cookies-erklæring – Desineur Norway

FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGER OVER 1.500 KRONER

Cookies-erklæring

Om bruk av informasjonskapsler – Cookies-erklæring                                                   Sist oppdatert februar 2021                         

 

Generelt
Informasjonskapsler (også kjent som «cookies») er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside, og disse forteller hvilke nettsteder og hvilke sider på disse du har besøkt.  

Vi bruker informasjonskapsler på www.desineur.no for å ha velfungerende funksjoner for brukerne, for å kunne logge den enkelte brukers handlinger på nettstedet og for å markedsføre oss på andre digitale plattformer brukerne besøker.

Webanalyse 
Vi samler vanlig besøksstatistikk for nettstedet vårt ved hjelp av analyseverktøy som tilbys av Google Analytics.

I tråd med vanlig praksis på nettet registreres brukernes IP-adresse på nettstedet. Informasjonen blir lagret av Google Analytics, dette gjør at analyseverktøyet som sporer og rapporterer trafikk på hjemmesiden.


Markedsføring fra oss på tredjeparters nettsteder
Dersom du har besøkt vårt nettsted kan bruken av informasjonskapsler medføre at du vil se annonser fra oss på andre nettsteder. Teknologien vi benytter til dette kalles "remarketing" og leveres av Google, Facebook og AppNexus. Disse informasjonskapslene inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som person. "Remarketing"-informasjonskapsler utløper etter maksimalt 90 dager fra det tidspunkt at informasjonskapselen er opprettet eller oppdatert.

Første gang du besøker vårt nettsted får du spørsmål om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal deaktiveres, må du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at om du deaktiverer informasjonskapsler kan dette påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt. 

Bruk av nettstedets søkefelt
Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på.

 

Personvern                                                                                                                             Sist oppdatert februar 2021

Vårt ansvar                                             

 

Personvern
Når du kjøper produkter hos oss, besøker vår nettside, mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven.

 

Nedenfor finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysningene og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

Behandling av personopplysninger i Desineur Hygienics
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Desineur Hygienics (org.nr. 921 594 631) ved daglig leder Erik Sletaker Landmark.

Kontaktinformasjonen til Desineur Hygienics er: 

Adresse: Hønengata 71, 3515 Hønefoss
E-post:  erik@3din.no

Behandling av personopplysninger

Hvor kommer dine personopplysninger fra

Opplysninger du gir til oss
Når du handler produkter hos oss må vi ha personopplysninger om deg for at vi skal kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til ditt kundeforhold og for at vi skal kunne tilby deg den servicen du forventer.

Disse opplysningene får vi direkte fra deg.

Mens du er kunde hos oss, samler vi inn og oppbevarer opplysninger om dine aktiviteter.

Når du bruker www.desineur.no, samler vi inn data om dine bevegelsesmønstre ved hjelp av informasjonskapsler.


Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?
Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål:

Levere produkter
Vi behandler personopplysninger for å levere de produkter du har bestilt av oss. Dette innebærer at vi behandler dine personopplysninger for å utføre oppgaver som for eksempel kundeetablering, fakturering, betaling, innfordring, utsendelse av informasjon, kundeservice og rapportering. Denne behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtalen/kjøpet du har inngått med oss, og på grunnlag av bestemmelser i lover og forskrifter som vi er underlagt. 

Markedsføring
Når du kjøper produkter av oss ber vi om ditt samtykke til å motta direkte markedsføring fra oss på epost, SMS og sosiale medier (Facebook og Instagram). Dette gjør at vi kan sende deg gode tilbud om våre produkter. Samtykket er frivillig og kan trekkes tilbake, kontaktinformasjon finner du på våre nettsider

Vi ønsker å ha markedsføring som er mest mulig relevant for deg, derfor bruker vi dine personopplysninger til å opprette ulike kundekategorier. Denne behandlingen er basert på en interesseavveining hvor vi har vektlagt muligheten til å sende ut mest mulig relevant markedsføring til våre kunder. Kategoriseringen av kunder begrenser ikke din rett til de produkter og tjenester som markedsføres.

Salg
I enkelte tilfeller kontakter vi med hjemmel i markedsføringsloven eksisterende kunder med forespørsel om kjøp av tilleggsprodukter og/eller andre avtaletyper.

Forbedring av forretningsprosesser
Vi behandler opplysninger om deg og ditt kundeforhold for å bedre forstå markedene vi opererer i og for å forbedre tjenestene og produktene vi tilbyr våre kunder. Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er en interesseavveining, hvor vi mener at aktiviteten bidrar til en effektiv drift av selskapet og best mulige betingelser for våre kunder.

Intern analyse av kundebevegelser
Vi behandler opplysninger om deg for å analysere bevegelser i kundeporteføljen på et overordnet nivå, slik at vi kan forbedre kundehåndteringen og utføre mer relevante salgs- og markedsføringstiltak. Denne behandlingen baserer seg på en interesseavveining hvor muligheten til optimal forretningsdrift og best mulige avtalevilkår for kundene er vektlagt.

Søknad om stilling hos Desineur Hygienics
Hvis du har søkt på stillinger hos oss, lagrer vi ditt navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, attester og referanser inntil du får tilbakemelding om at ansettelsesprosessen er ferdig, eller så lenge du ønsker at vi skal oppbevare disse opplysningene. Denne behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke fra deg.

Bruk av informasjonskapsler («cookies»)
Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre for å optimalisere brukeropplevelsen. På våre nettsider kan du lese mer om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene. Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er samtykke fra deg første gangen du besøker våre nettsider.

Hvordan vi deler dine opplysninger

Bruk av eksterne databehandlere
For å levere våre produkter og tjenester bruker vi eksterne tjenesteleverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  

Utlevering av personopplysninger til andre
Offentlige myndigheter har i enkelte situasjoner lovmessig rett til å be om å få utlevert personopplysninger fra oss. Ved slike forespørsler vil vi alltid forsikre oss om at vedkommende myndighet har hjemmel til å be om utlevering og at utleveringen skjer på en sikker måte.  

Oppbevaring av personopplysninger

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for de formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre lovbestemmelser pålegger oss en lengre lagringsperiode.

Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare transaksjonsdata i fem år.

Dersom du har blitt kontaktet av oss i forbindelse med telefonsalg, oppbevarer vi informasjon om våre oppringninger for å forhindre gjentatte oppringninger til samme person. Denne informasjonen lagres i 3 måneder. Samtaleopptak oppbevares i tre måneder før de slettes.  

Dine rettigheter

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss per e-post, kontaktinformasjon finner du på våre nettsider. Vi gjennomfører din forespørsel så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

Rett til innsyn
Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til innsigelse
Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine.

Retten til innsigelse gjelder dermed aktiviteter vi utfører på grunnlag av vår interesseavveining. I slike interesseavveininger tar vi hensyn til dine rettigheter knyttet til personvern, samtidig som vi vektlegger vår mulighet til å kunne tilby deg best mulige tjenester og service.

Du har rett til å reservere deg mot direkte markedsføring fra oss, noe du gjør ved å trekke samtykket ditt ved å kontakte oss per e-post.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har behov for personopplysninger vi ikke lenger trenger eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Klage
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den.

Endringer
Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre en endring i informasjonen du er gitt her. Har vi dine kontaktopplysninger vil vi ved større endringer i personvernerklæringen gjøre deg oppmerksom på disse

Desineur Hygienics bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer
Jeg godtar